Beviljats medel från Svenska kulturfonden för Närstudiedagar i Umeå 30.3-1.4.2022 i samband med kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen

Activity: OtherTypes for other activities - Coordination of external teaching, subject or project

Period30.03.202201.04.2022