External examiner of licentiate thesis

Activity: OtherTypes for other activities - Other activities, including coordination

Description

External examiner of licentiate thesis in Statistics at University of Jyväskylä (Mauno Keto: Aluekiintiöinti ositetussa otannassa
Period01.09.201403.12.2014