Lund University (External organisation)

Activity: MembershipAssessment of candidates for academic posts

Description

P 2019/3905 Ansökan om antagning till oavlönad docent vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Jens Forssbaeck Från: Karin Wandér <[email protected]> Skickat: den 1 juli 2019 16:55 Till: [email protected] Kopia: Karin Wandér <[email protected]> Ämne: Sakkunniguppdrag vid Lunds universitet (P2019/3905) Professor Löflund, Rektor för Ekonomihögskolan i Lund har föreslagit dig som sakkunnig för utlåtande i ärendet: P 2019/3905 Ansökan om antagning till oavlönad docent vid nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Jens Forssbaeck. Vänligen bekräfta, genom att besvara denna e-post till mig, att det inte föreligger någon jävsituation mellan dig och den sökande, eftersom en sådan relation kan påverka bedömningen. Du får ansökan och annan relevant information via e-post när du bevarat denna förfrågan. Med vänliga hälsningar Karin ………………………. Karin Wandér Personalsamordnare / Sekreterare i lärarförslagsnämnden Kansli EHL Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 Lund 046-222 06 36 Hej Anders, Du har accepterat att vara sakkunnig vid bedömningen av Jens Forssbaecks ansökan om antagning till oavlönad docent. Jag bifogar här nedanstående dokument. - Ansökan - Riktlinjer för ansökan och antagning som oavlönad docent vid EHL - Anvisningar till ansökan och antagning docent Skicka ditt utlåtande till mig senast den 23 september 2019. Arvode utgår om 6 500 kronor. Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller om du inte kan öppna filerna (jag har semester 11/7 – 18/8). Med vänliga hälsningar Karin ………………………. Karin Wandér Personalsamordnare / Sekreterare i lärarförslagsnämnden Kansli EHL Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 Lund 046-222 06 36
Period20.09.2019
Held atLund University, Sweden