Samarbetsprojekt och fortbildning av finsklärare i universitet och högskolor i Finland

Activity: OtherTypes for other activities - Other activities, including coordination

Description

Mottagit stipendium från Svenska kulturfonden tillsammans med lektor Ulrika Rancken vid Yrkeshögskolan Arcada för ett samarbetsprojekt år 2016 för finsklärare vid svensk- och tvåspråkiga högskolor med målet att utveckla undervisningen och nå en gemensam syn på kravnivå och jämlika bedömningsgrunder för hela Svenskfinland.


Projektet är att i första hand ordna en gemensam fortbildningsdag i Tammerfors för finsklärare i Finland (FOP) 7.10.2016 kring nya arbetssätt och digitalisering av undervisningen samt att kartlägga vad som gjorts kring kompetensbedömning i de olika högskolorna med fokus på branschvist kunnande. Projektet/planeringen av fortbildningsdagen inleddes i maj 2016 och slutrapporten inlämnas i december 2016 till Svenska kulturfonden.
Period01.05.201631.12.2016