Excellent lärare

  • Breckle, Margit (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

Utnämning och premiering av Excellent lärare 2022. Excellent lärare är den högsta kategorin i Hankens premieringspyramid för att erkänna och belöna excellens i undervisningen.
Granting OrganisationsHanken School of Economics, Finland