International Fellow of CTF Service Research Center (CTF - Centrum för tjänsteforskning)

  • Holmlund-Rytkönen, Maria (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsKarlstad University