Lecturer of the year 2020

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionRegional
OrganisationsStudentföreningen vid svenska handelshögskolan r.f