OAJ:s förtjänsttecken i brons (för långt och meriterande arbete)

Prize: Prizes and awards