Ordinarie ledamot (på livstid): Finska Vetenskaps-Societeten, Societas Scientiarum Fennica

Prize: Prizes and awards

Description

Samhällsvetenskapliga sektionen
Granting OrganisationsSocietas Scientiarum Fennica