Ph.D. h.c.: Filosofie hedersdoktor

Prize: Prizes and awards

Description

Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Degree of recognitionInternational
Granting OrganisationsKarlstad University