Premiering av framgångsrikt utvecklande av undervisning, rektorsstipendium

  • Nilsson-Väre, Marit (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

Utvecklande av kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen