Premiering av framgångsrikt utvecklande av undervisning, rektorsstipendium

Prize: Prizes and awards

Description

Utvecklande av kursen Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen