Premiering av undervisning

Prize: Prizes and awards

Description

Premiering av undervisning i kursen Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation

Premiering tillsammans med kollegorna Jannika Lassus, Charlotta Sundström och Marina Bergström.
Granting OrganisationsHanken School of Economics