Premiering av undervisning

  • Sofia Stolt (Recipient) & Mervi Vuolama-Ristola (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

"För kursen Mötesteknik - Kokoustekniikka, som bekantar studeranden med olika slags möten, mötesdokument och mötesterminologi på finska och svenska."