Premiering av undervisning

  • Stolt, Sofia (Recipient) & Vuolama-Ristola, Mervi (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description

"För kursen Mötesteknik - Kokoustekniikka, som bekantar studeranden med olika slags möten, mötesdokument och mötesterminologi på finska och svenska."