Premiering av undervisning

Prize: Prizes and awards

Description

Rektors premiering för kursen Kokoustekniikka (samarbete med Vasa stad inom kommunalförvaltning)
Degree of recognitionNational