Premiering av undervisning på Hanken

Prize: Prizes and awards

Description

för utveckling av kurserna i vetenskapligt skrivande och vetenskaplig kommunikation samt för medverkan i utveckling av kurshelheten Gränsöverskridande regional planering och utveckling i Kvarkenregionen