Premiering av undervisning, Rektorsstipendium

Prize: Prizes and awards

Description

Erkänsla för fin arbetsinsats på Hanken för kursen Mötesteknik- Kokoustekniikka, som bekantar studerande med olika slags möten, mötesdokument och mötesterminologi på finska och svenska.