Rektorspremiering av undervisning

Prize: Prizes and awards

Description

Premiering av framgångsrikt utvecklande av undervisning:

"Marit har tillsammans med Peter och Marina utvecklat helheten Gränsöverskridande regional utveckling och planering i Kvarkenregionen, som är en unik studiehelhet på 15 sp som ger studenterna specialkunskap för gränsöverskridande verksamhet. Den har inslag av upplevelsestudier som skapar en bred allmänbildning och en global kompetens. Kursen har fått mediesynlighet, både lokalt och på nationell nivå, och har initierat till forskning inom kursen och skapat kontakter mellan lärare, forskare och studerande över landsgränser"