SeFe:s undervisningspris: "Mest inspirerande grundkurs"

Prize: Prizes and awards

Description

Våren 2010 nominerade Hankens studentkår kursen Marknadsföringsstrategi till den kurs de ville att skulle tävla om SeFe:s undervisningspris