Svenska folkpartiets silverne förtjänsttecken

Prize: Prizes and awards

Description

Svenska folkpartiets partistyrelse har genom beslut av den 10 april 1981 instiftat ett förtjänsttecken för partiet. Förtjänsttecknet förlänas person, som gjort en beaktansvärd och mångsidig insats inom Svenska folkpartiet.