Digitalisering av undervising

Project: Project funded by Hanken/Hanken funds

Project Details

Description

Projektets syfte är att digitalisera undervisningen i kursen BtoB marknadsföring: om nätverk och värdeskapande processer (23094-V). Syftet uppnås genom att banda in och editera expertintervjuer (för olika teman, 4-5 st.), banda in och editera föreläsningar, samt utveckla distansuppgifter.
StatusFinished
Effective start/end date06.04.202031.12.2022