Finlandismer i fokus. Unga sydfinlandssvenskars syn på finlandssvenska ord och uttryck och på deras allmänsvenska ekvivalenter

  • Tandefelt, Marika (Project manager, academic)
  • Fransman, Jessica (Project participant)

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Syftet med undersökningen är att utreda hur unga finlandssvenskar förhåller sig till ett antal finlandssvenska, respektive allmänsvenska, ord och uttryck. Det handlar både om kännedom om och acceptans av ett femtiotal frekventa ord och fraser med alternativa uttryckssätt. Som förklarande variabel till den förväntade variationen nyttjas informanternas varierande språkliga bakgrund. Undersökningen ska ingå som en del i en rapport. Den utförs av fil.stud. Jessica Fransman.
StatusFinished
Effective start/end date01.04.200831.08.2008