Forbildning för finsklärare i universitet och högskolor, FOP. Arrangör Ulrika Rancken / Arcada och Marit Nilsson-Väre /Hanken Svenska handelhögskolan

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Samarbetsprojekt för finsklärare som I första hand utmynnar till en gemensam fortbildningsdag där man fokuserar på kompetens bedömning för olika brnscher, utvärdering och gemensamma bedömningsgrunder, och på digitalisering av undervisning. Projektet planeras fortsätta även under kommande år. Svenska kulturfonden har finansierat initialskedet.
StatusFinished
Effective start/end date01.05.201631.05.2017

Funding

  • Swedish Cultural Foundation in Finland: €5,000.00