Fortbildning kring gemensamma utvärderingsgrunder inom finskundervisning och tvåspråkighet med branschspecifik innehåll

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Målet att nå gemensamma utvärderingsgrunder inom finskundervisning i Finland I universitet och högskolor både inom muntlig kommunikation som inom skriftlig kommunikation samt att diskutera gemensamma landmärken för bedömning. Samarbete även med svensklärare (andra inhemska språket) i Finland. Projektet är samtidigt ett samarbete mellan Hanken och Arcada och lektorerna Marit Nilsson-Väre och Ulrika Ranchen som båda delar på helhetsansvaret 50% - 50 %. (50 % utomstående finansiering och resten eget arbete) Fortbildningen riktar sig till alla enspråkiga och tvåspråkiga högskole-finsklärare i Finland, en FOP-grupp (Finskan opettajien projekti) Projektet är även forskningsinriktat.
StatusFinished
Effective start/end date01.08.201730.05.2019

Funding

  • Swedish Cultural Foundation in Finland: €40,000.00