Grundkurser i ryska 5301-A, 5301-B, 5342 och 5343

Project: Project funded by Hanken/Hanken funds

Project Details

Description

Att översätta och uppdatera det webbaserade grammatikmaterialet som används på olika grundkurser i ryska från finska till svenska.
StatusFinished
Effective start/end date31.10.201931.12.2020

Funding

  • Unknown funder: €2,500.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.