Hankens snabbguide om vanliga fallgropar i svenskan och engelskan

Project: Project funded by Hanken/Hanken funds

Project Details

Description

Webbresurs om vanligt förekommande språkliga likheter och skillnader i ekonomiska texter i svenskan och engelskan. Ett samarbetsprojekt mellan ämnena svenskan och engelskan och undervisningsorterna Helsingfors och Vasa på Hanken.
I samarbete med universitetslärare Caroline Enberg.
StatusFinished
Effective start/end date01.08.202131.01.2022