Hyvinvointia riistasta - Välmående av vilt

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Valkohäntäpeurakannan ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevan vuosikymmenen aikana. Metsästysseurojen ja -yhdistysten
kautta tapahtuva järjestäytynyt metsästys kohtaa haasteita jo nykytilanteessa. Valkohäntäpeuran metsästys pyyntiluvilla
tapahtuu kokonaisuudessaan metsästysseuroissa ja -yhdistyksissä, jolloin metsästystä pystytään ohjaamaan yksityiskohtaisesti
ja kannan kasvua kontrolloimaan.
Hyvinvointia riistasta -välmående av vilt -hankkeen tavoitteena on tarjota välineitä metsästysseuroille ja -yhdistyksille, jotta ne
voivat vastata riistakannan kasvuun kehittämällä metsästyslupien erilaisia myyntimalleja. Samalla metsästäminen
mahdollistetaan metsästäjille, jotka toimivat metsästysseurojen ja -yhdistysten ulkopuolella. Koska metsästykseen liittyy
voimakkaita perinteitä ja paikallista kulttuuria, tullaan tarvitsemaan erilaisia toimintamalleja ja siten myös taloudelliset mallit
tulevat muuttumaan.
Kun valkohäntäpeurojen metsästystoimintaa avataan ja enemmän eläimiä kaadetaan, myös riistanlihan saatavuus markkinoilla
lisääntyy. Hanke pyrkii löytämään metsästysseuroille ja -yhdistyksille malleja tarkastamattoman riistanlihan myyntiin suoraan
kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin.
Riistatalouskäsitteeseen kuuluu myös se, että maa- ja metsätalous tukee elinvoimaisia luonnonvaraisia kantoja ja tasapainottaa
lisääntyneiden riistakantojen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia tarjoamalla vaihtoehtoja riistaturismin ympärille. Lisääntynyt
riistatalous, metsästys- ja riistaturismi sen kärjessä, tuo maaseudun toimijoille elinvoimaa ympärivuotisesti.
Hankkeen toiminta on kaksikielinen. Toiminta-alue sijoittuu Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Kanta-
Hämeeseen, Satakuntaan ja Päijät-Hämeeseen.
Kohderyhmiä ovat metsästysyhdistykset ja metsästysseurat, maaseudun elintarvikepalvelusektori ja palveluntuottajat.
Edunsaajia ovat mm kunnat, ravintola-ala, yritykset ja palveluntarjoajat, elintarvikepalvelut, sekä toisen ja kolmannen asteen
koulutus.
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201931.07.2021