Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden alusta (EDUCase Platform)

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Pilotin avulla tuotetaan kestävän kehityksen alueellisten (esim. itäinen Afrikka ja Etelä-Aasia) haasteiden kannalta asiantuntevaa opetusta. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden alusta vahvistaa kumppanimaiden korkeakoulujen ja paikallisten innovaatiotoimijoiden verkostoja, käytännön yhteistyötä sekä suomalaisten korkeakoulujen globaalia osaamista ja tutkimuksen verkostoja.

Alusta palvelee paikallisten korkeakoulujen opetuksen kehittämisen tavoitteita ja innovaatiotyötä. Toiminta ja sen tavoitteet kytkeytyvät kumppanien kansallisiin ja korkeakoulukohtaisiin strategisiin tavoitteisiin ja perustuvat kumppanimaissa hyväksyttyihin toimintaohjelmiin ja vahvaan paikalliseen omistajuuteen. Problem-Based Learning -menetelmällä toteutettavat opetusprojektit tehdään yhteistyössä kumppanimaan ja/tai suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja järjestöjen kanssa, jolloin ne ankkuroituvat Suomen ja kumppanimaiden yhteisen innovaatioekosysteemin kehittämiseen.
AcronymEDUCase
StatusActive
Effective start/end date01.01.202131.12.2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.