Lyftkraft

Project: Externally funded project

Project Details

Description

LYFTKRAFT-projektets huvudmål är att förbättra kundorienteringen i det österbottniska växthusriket genom kundintelligens och
effektiv produktutveckling och således garantera, att regionens företag bättre kan förnya sin verksamhet enligt förändringar i
marknadsläget och efterfrågan. I projektet byggs genom dess åtgärder en kunskapsplattform för växthusriket och dess
värdekedja för att styra och stöda kundorienteringsarbetet.
StatusFinished
Effective start/end date01.01.201915.05.2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.