Norden som varumärke

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Norden som varumärke är ett samnordiskt forskningsprojekt mellan svenska, finska, danska och norska forskare. Från Finland deltar Ph.D. Anne Rindell och prof Tore Strandvik. Allt som allt inkluderar projektet ca 10 forskare. Projektet strävar efter att studera fenomen som stärker den Nordiska identiteten ur värumärkessynvinkel, dvs Norden som varumärke. Inom projektet ordnas workshops mellan forskarna för att utveckla forskning kring Norden som varumärke.
StatusFinished
Effective start/end date01.08.200931.12.2011