Open Access - Fri tillgång till vetenskaplig information

  • Hedlund, Turid (Project manager, academic)
  • Holmström, Karl Jonas (Project participant)

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Open Acces - Fri tillgång till vetenskaplig information: ett pilotförsök att med nya verktyg och modeller skapa ett institutionellt elektroniskt arkiv för vetenskapliga publikationer. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hankens bibliotek, och ämnet informationsbehandling där man samarbetar och utnyttjar redan befintlig kunskap på området. Projektet kommer i första hand att kartlägga det nationella läget betr. resurser och testa programvara som utvecklats för institutionella arkiv för vetenskapliga publikationer. Inom projektet kommer hanteringen av dokument, uphhovsrättsfrågor och modeller för hur man kan säkra ett intresse bland forskarna att bidra med material att undersökas. Externa samarbetspartners är Tekniska högskolans bibliotek och Vetenskapsbiblioteket i Vik.
StatusFinished
Effective start/end date01.01.200430.04.2005