Pilotprojekt inom myndighetsspråk och lagspråk vid Hanken och Helsingfors universitet hösten 2014, med fotfäste i nationalspråksstrategin och språklagstiftningen och den europeiska referensramen

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Pilotprojekt inom myndighetsspråk och lagspråk, där målet är att för undervisningen bygga upp klara matriser för inlärning och utvärdering, med beaktande av branschens och fackspråkets särdrag. Projektets målsättning är att klargöra vad som avses med goda kunskaper i det andra inhemska språket inom nämnda branscher. Som styrdokument för arbetet fungerar nationalspråksstrategin och språklagstiftningen med kopplingar till den europeiska referensramen för språkundervisning. Projektets initialskede finansieras av Svenska Kulturfonden med medel ur Systrarna Elin och Hedvig Palmros fond.
StatusFinished
Effective start/end date01.09.201431.05.2015