Ryska_Översättning av webbaserat kursmaterial

Project: Project funded by Hanken/Hanken funds

Project Details

Description

Projektet startades i september 2018 och avslutades i november 2019. Under projektet översatt vi ett nätkursmaterial i ryska från finska till svenska, utvidgade och uppdaterade vissa delar av kursen och lade till ljudfiler till en del av övningarna.
Under projektets gång var materialet delvis i bruk på kurserna Ryska III A och Ryska III B och då hade vi möjlighet att få studentrespons på övningarna och hur de fungerade. På basis av responsen gjorde vi några ändringar i vissa övningar.
Materialet är klart att användas i undervisningen.
StatusFinished
Effective start/end date10.09.201829.11.2019

Funding

  • Unknown funder: €2,500.00