S3, Smart Specialisering i Österbotten

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Österbottens förbund, Svenska Handelshögskolan, Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet förenar sina krafter i ett projekt som ska ta fram strategier för smart specialisering i Österbotten.

Strategier för smart specialisering är ett sätt för EU-kommissionen att åstadkomma ekonomisk tillväxt under den rådande finanskrisen. I praktiken innebär strategierna att regionerna måste bli bättre på att identifiera sina styrkor och på att rikta insatserna till färre utvecklingsområden än tidigare. Kommissionen har föreslagit att strategierna ska vara en nödvändig förutsättning för att kunna få finansiering ur strukturfonderna under programperioden 2014–2020.

I projektet skapas ett analyssystem som utgår från i första hand företagarnas men också offentliga sektorns och högskolornas syn på landskapets starka sidor och nya kombinationer av teknologi. Analyssystemet bygger på en enkätundersökning och en bred dialog, och det lägger i sin tur grunden för strategierna för smart specialisering i Österbotten.
StatusFinished
Effective start/end date01.12.201231.12.2015