Taiteen markkinointi Eurooppalaisittain - Ideoita Suomeen ja Suomesta Eurooppaan

Project: Externally funded project

Project Details

Description

Projektissa videohaastatellaan taiteilijoita Euroopan eri maissa ja selvitetään, kuinka taidemarkkinat toimivat taiteilijan näkökulmasta. Itä-Euroopan taiteilijahaastattelut on tehty ja huhtikuusta 2017 alkaen matka jatkuu Länsi-Euroopan maihin. Tavoitteena on tuottaa opetusmateriaalia, dokumenttifilmi ja tieteellinen artikkeli aiheesta Arts Marketing.
StatusFinished
Effective start/end date01.04.201731.12.2018

Funding

  • Liikesivistysrahasto: €5,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.