Utredning av användningen av svenska i finländska företag samt finskans användning i Österbotten

 • Salminen, Kerstin (Project participant)

  Project: Externally funded project

  Project Details

  Description

  Syftet med utredningen är att kartlägga både den verkliga användningen och det reella behovet av svenska i företagsvärlden. Ambitionen är att nå ca 200 medelstora företag. Utredningen har som syfte att ta fram fakta av betydelse för ungdomar (och föräldrar) när de fattar beslut om svenskan (och finskan) med tanke på studentexamen. Rapporten publiceras i mars 2006. Vetenskaplig ledare är professor Marika Tandefelt.
  StatusFinished
  Effective start/end date02.04.200501.03.2006