Arbitration, brand och välimiesmenettely: Blivande ekonomers och juristers förhållningssätt till engelskans och finskans inflytande på det egna svenska fackspråket

Liselotte Nordman, Sofia Stolt

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionScientificpeer-review

Filter
Oral presentation

Search results