Diskontinuerliga transfereringsstrategier

Translated title of the contribution: Discontinuous transfer policies

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

65
Antag att X är inkomsten före och Y inkomsten efter transfereringar. I tidigare arbeten har
analyserats klasser av tranfereringsstrategier där Y är icke-negativa, monotont växande
och kontinuerliga funktioner av X. Gemensamt för dessa strategier är att de i genomsnitt
har samma inkomstförhöjande effekt. I denna undersökning modifierar vi klassen så att
den kan innehålla diskontinuerliga transfereringar. Om transfereringen är diskontinuerlig
så kan diskontinuiteten endast bestå av ett numrerbart antal ändliga positiva språng. Den
optimala strategi som Lorenzdominerar alla strategier i klassen måste vara kontinuerlig.
Vi presenterar nödvändiga och tillräckliga villkor under vilka en given Lorenzkurva
svarar mot en strategi i den givna klassen. Dessa villkor är ekvivalenta med villkoret att Y
stokastiskt dominerar X.
Translated title of the contributionDiscontinuous transfer policies
Original languageSwedish
Peer-reviewed scientific journalEkonomiska Samfundets Tidskrift
Volume64
Issue number1
Pages (from-to)65-72, 87
Number of pages9
ISSN0013-3183
Publication statusPublished - 2011
MoE publication typeA1 Journal article - refereed

Keywords

  • 112 Statistics and probability
  • KOTA2011
  • INCOME DISTRIBUTIONS

    Fellman, J.

    01.01.199431.12.2020

    Project: Externally funded project

Cite this