“Fun, Fearless Females: Descriptions of the Cosmo Girl in the Editorials of Cosmopolitan UK

Maj-Britt Höglund

Research output: ThesisLicenciate's thesis

Abstract

Ledaren i en tidskrift utgör ett forum där ledarskribenten för en personlig dialog med sin läsare först och främst om tidskriftens innehåll men också om livsåskådning. I en tidskrift för kvinnor konstrueras läsaren som skribentens vän och förtrogna, som delar attityder och värderingar. Skribenten använder sig av återkommande temata, repertoarer, för att beskriva åtråvärda egenskaper och beteendemönster hos kvinnan som tillhör tidskriftens vän- och läsarkrets. Läsaren/vännen är en konstruktion som bygger på marknadsundersökningar, hon är sinnebilden av den målgrupp som förläggare och annonsörer vill nå. I tidskriften Cosmopolitan är den här läsaren/vännen sammanfattad i uttrycket ”Cosmo girl”.

Cosmopolitan har som uppgift att nå kvinnor i åldersgruppen 20-35. Dessa “fun, fearless females”, eller ”Cosmo girls”, som de beskrivs i tidningens slogan, är moderna ”nya” kvinnor som kan njuta av livet. Frågan är dock hur modern eller självständig en ”Cosmo girl” är.

Avsikten med denna avhandling är, att studera de repertoarer som används i ledarna i den brittiska utgåvan av Cosmopolitan under år 2004 för att beskriva läsaren/vännen ”Cosmo girl”. Ledarna granskas med hjälp av kritisk diskursanalys. Diskurserna ses i denna avhandling som skapare av identiteter, och repertoarerna som tematiska beskrivningar av egenskaper och beteenden som kännetecknar dessa identiteter. Till grund för analysen av repertoarerna ligger identifieringen av deras källor, och auktoriseringen av källorna som utgångspunkter för diskurser.

Analysen visar att idealkvinnan, ”Cosmo girl” framställs med kontroll över sitt liv. Hon skildras i en konstruerad verklighet som ger henne möjligheter att välja hur hon skall forma sin karriär, sitt privata liv – och sin kropp. Det oaktat är hon mycket lik tidigare generationers kvinnor. Hon riktar in sig på sitt utseende, och hennes handlingsfrihet är fortfarande beroende av utomstående faktorer. Skillnaden är att den nya kvinnans liv styrs av nya påverkare, bland annat i form av reklamen och marknadskrafterna.
Original languageEnglish
Place of PublicationVasa
Publisher
Publication statusPublished - 2008
MoE publication typeG3 Licentiate thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of '“Fun, Fearless Females: Descriptions of the Cosmo Girl in the Editorials of Cosmopolitan UK'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this