Itseohjautuvuuden johtaminen 2020: - tutkimusraportti

Ossi Aura, Guy Stefan Ahonen, Tomi Hussi, Juhani Ilmarinen

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Självbestämmande inom organisationer har undersökts framförallt ur personal- och teamperspektiv (Deci et.al. 1989, Cloninger 2004, Martela 2014, Kostamo 2017, Jarenko 2020). Denna undersökning betraktar fenomenet ur ett ledarskapsperspektiv.
På våren 2020 genomfördes en enkätundersökning om ledarskap av självbestämning bland 252 slumpmässigt valda finländska företag inom alla storleksklasser och alla landets huvudbranscher. Enkätdatat kopplades till företagens bokslutsdata för fyra föregående år. I enkäten ingick också indikatorer för personalproduktivitet, som vi forskat i under tidigare år.
På basen av tidigare forskning och vårt data utvecklade vi en modell för ledning av självbestämmande bestående av elementen ledningens personalvärderingar, förmännens stöttandegrad och personalens ansvarstagande i beslutsfattandet.
Enligt vår undersökning utgör ledningens personalvärderingar grunden för ledning av självbestämmande. Företag dör ledningen värderar människor och människoledarskap är också överlägsna gällande de övriga elementen i ledning av självbestämmande.
Eventuella förmäns grad av stöttande beteende förmedlar ledningens personalvärderingar. Ett förmanskap som stöder självbestämmande förutsätter klara rollbeskrivningar inom organisationen samt tillräckliga kunskaper om personalvälmående i ledarskapsutbildningen.
Personalens ansvarstagande i beslutsfrågor utgör kärnan i ledarskap av självbestämmande. Vårt data visar att detta element var på den lägsta nivån av de tre elementen av ledarskap av självbestämmande.
Vår undersökning visar att ledning av självbestämmande är på högre nivå I mindre företag än större och inom teknologi- och serviceföretag jämfört med industri- och logistikföretag. Nivån av ledning av självbestämmande tycks också vara kopplat till personalproduktivitet. Det tycks också finnas en koppling mellan graden av ledning av självbestämmande och företagets lönsamhet. Vårt data tyder på att lönsamma företag är mera benägna till ledning av självbestämmande än företag med sämre lönsamhet.
Translated title of the contributionLedarskap av självstyrning: - forskningsrapport
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsingfors
PublisherOssi Aura Consulting Oy
Number of pages38
ISBN (Print)978-952-68651-6-4
ISBN (Electronic)978-952-68651-7-1
Publication statusPublished - 2021
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Keywords

  • 512 Business and Management

Areas of Strength and Areas of High Potential (AoS and AoHP)

  • AoS: Leading for growth and well-being

Cite this