Norske karteller: De var mange og de var fremdeles lovlige så sent som i 1992

Ari Hyytinen, Frode Steen, Otto Toivanen

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Store ressurser brukes i dag på å avsløre ulovlig kartellvirksomhet. Karteller var imidlertid lovlige i en rekke land, inkludert Norge helt frem til begynnelsen av 90-tallet. Ut over noen (ikke spesielt strengt praktisert) restriksjoner som fast pris-avtaler, eller rene anbudskartell kunne norske bedrifter fritt forme karteller så lenge de bare registrerte disse hos norske myndigheter. Kartellenes utforming ble dermed kjent, og gjennom 5-6 årige gjennomganger av kartellkontraktene i perioden 1955 til 1992 ble det laget offentlige kartellregistre som beskrev både kartellenes omfang og utseende. Disse registrene gir en unik innsikt i hvordan bedrifter samarbeidet om markedsdeling, kvoter og prising og dermed også profitt. Artikkelen gir en oversikt over hvordan norske kartell organiserte seg, og hvordan de fordelte seg på sektorer og bransjer. Underveis diskuteres og sammenlignes norske kartellers utseende og organisering med andre nasjoners lovlige- og mer generelt med ulovlige karteller.
Original languageNorwegian
Peer-reviewed scientific journalSamfunnsøkonomen
Volume2020
Issue number1
Pages (from-to)21-32
Number of pages12
ISSN1890-5250
Publication statusPublished - 2020
MoE publication typeA1 Journal article - refereed

Keywords

  • 511 Economics

Areas of Strength and Areas of High Potential (AoS and AoHP)

  • AoS: Competition economics and service strategy - Quantitative consumer behaviour and competition economics

Cite this