Samarbete mellan konkurrenter – en undersökning av österbottniska sm-företag

Translated title of the contribution: Cooperation between competitors - a study of Ostrobothnian SMEs

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

Under senare tid har förekomsten av samarbete mellan konkurrerande sm-företag ökat. Forskningen kring ämnet har dock bedrivits i mindre skala, framför allt om man beaktar finländska (nordiska) förhållanden. Syftet med denna undersökning är att kartlägga förekomsten av samarbete mellan konkurrerande sm-företag i Österbotten (Finland), samt beskriva dessa. Gällande demografiska variabler jämförs dessa företag även med sm-företag som inte samarbetar.

Data insamlades genom en enkät utskickad i november 2001 till 345 sm-företag i Österbotten. Svarsprocenten var 35.1. Av de respondenter som besvarade enkäten, var 47.9 procent involverade i ett eller flera samarbeten med ett eller flera företag som var deras konkurrenter. Samarbete mellan konkurrenter är således inte ett ovanligt fenomen, utan innefattar allt från informella, operativa samarbeten till formella, strategiskt viktiga samarbeten. Samarbete inom produktion var den mest vanligt förekommande formen av samarbete. Partnern kom från Finland, även om målmarknaderna för samarbetet fanns både i Finland och i utlandet.

Denna undersökning kunde inte identifiera någon större skillnad mellan de sm-företag som samarbetade med konkurrenter och de sm-företag som inte samarbetade. Det intressanta är således att det inte verkar finnas några skillnader vad gäller ålder, omsättning, omsättningsökning, underleverans- och exportverksamhet mellan de samarbetande och de icke samarbetande företagen. Skillnaderna bör således sökas i andra variabler. Den enda signifikanta skillnaden kunde upptäckas i upplevelsen av konkurrens. Tidigare forskning har identifierat att osäkerhet i konkurrensen är ett incitament till att börja samarbeta med konkurrenter. Denna undersökning förstärker detta antagande. De samarbetande företagen upplevde att konkurrensen var hårdare än de icke samarbetande företagen. Bland de samarbetande företagen var det speciellt de mindre (med en personalstyrka mellan 10 och 50 arbetstagare) som upplevde att konkurrensen var hård.
Translated title of the contributionCooperation between competitors - a study of Ostrobothnian SMEs
Original languageSwedish
Place of PublicationHelsingfors
PublisherHanken School of Economics
Number of pages38
ISBN (Print)951-555-751-8
Publication statusPublished - 2002
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameWorking Papers
PublisherHanken School of Economics
No.474
ISSN (Print)0357-4598

Keywords

  • 512 Business and Management
  • Samarbete
  • Samarbete mellan konkurrenter
  • Horisontellt samarbete

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cooperation between competitors - a study of Ostrobothnian SMEs'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this