The past, present & future of Open Access

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

I doktorsavhandlingen “Measuring Open Access - Studies of Web-enabled Innovation in Scientific Journal Publishing” granskar Mikael Laakso Open Access fenomenet ifrån ett kvantitativt perspektiv, beaktande utvecklingen av artiklar som publiceras i vetenskapliga Open Access tidskrifter såväl som andelen artiklar som laddats upp på nätet och gjorts tillgängliga av enskilda författare. Sammanläggningsavhandlingens resultat påvisar att det varit frågan om en snabb och aggressiv förändring inom sektorn för vetenskaplig publicering men att det ännu finns mycket att göra för att främja öppenhet i forskning, speciellt när det gäller forskarnas individuella engagemang i processen. Doktorsavhandlingen skrevs inom ämnet informationsbehandling på Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Disputationen ägde rum 23.5.2014. Avhandlingen är tillgänglig elektroniskt på https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45238.
Original languageEnglish
Non-refereed scientific journalScieCom info - Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication
Volume10
Issue number1
Number of pages3
ISSN1652-3202
Publication statusPublished - 2014
MoE publication typeB1 Journal article

Keywords

  • 512 Business and Management
  • KOTA2014

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The past, present & future of Open Access'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this