Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta - tutkimushanke

Translated title of the contribution: Gender impact of collective agreements on equal pay-

Kevät Nousiainen, Niklas Bruun, Miikaeli Kylä-Laaso, Virpi Liinalaakso

Research output: Book/ReportCommissioned report

Abstract

osiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ’Työehtosopimusten sukupuolivaikutukset samapalkkaisuuden näkökulmasta’ -hankkeessa tarkasteltiin työehtosopimuksia sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti sitä, millaisia vaikutuksia sopimuksilla on palkkatasa-arvon toteutumiseen.

Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensiksi työmarkkinajärjestöille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin sukupuolivaikutusten arvioinnin asemaa työehtosopimuksissa ja -neuvotteluissa.

Kyselyn pohjalta valittiin tarkemmin analysoitavaksi yksityisen sektorin rahoitusalan ja julkisen sektorin maanmittauslaitoksen työ- ja virkaehtosopimukset. Näiden sopimusten palkanmuodostusta, palkkausjärjestelmiä ja niiden läpinäkyvyyttä analysoitiin oikeudellisesti ja haastatteluin. Haastattelujen avulla selvitettiin myös sopimusmääräysten soveltamista työpaikkatasolla.

Tutkimuksessa päädytään siihen, että myös sellaisissa palkkatasa-arvon edistämisen kannalta kehittyneissä sopimuksessa, joita haastattelututkimuksen kohteet olivat, on kehittämistarpeita. Nämä liittyvät palkka-avoimuuden lisäämiseen ja siihen, että kaikki palkka- ja muut taloudelliset etuudet otetaan mukaan samapalkkaisuutta koskevaan tarkasteluun. Myös esimerkiksi perhevapaita koskevilla määräyksillä on vaikutuksia samapalkkaisuuteen. Työehtosopimusten neuvottelukulttuuria olisi kehitettävä siten, että tasa-arvoon liittyvät tavoitteet otettaisiin paremmin huomioon, mikä taas edellyttää tasa-arvo-osaamisen lisäämistä sopimusten sukupuolivaikutusten arvioinnissa.
Translated title of the contributionGender impact of collective agreements on equal pay-
Original languageFinnish
Place of PublicationHelsinki
PublisherMinistry of Social Affairs and Health
Number of pages182
ISBN (Electronic)978-952-00-9709-7
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeD4 Published development or research report or study

Publication series

NameSosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
PublisherSosiaali- ja terveysministeriö
No.2023:35
ISSN (Electronic)2242-0037

Keywords

  • 513 Law
  • Equal pay
  • gender equality
  • collective agreements
  • indirect discrimination
  • work of equal value
  • gender impacts of collective agreements
  • working life
  • pay discrimination

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gender impact of collective agreements on equal pay-'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this