Yhdenmukaistetut tupakkapakkaukset ja Suomi

Maximilian Oker-Blom, Minna Aalto-Setälä

Research output: Contribution to journalArticleScientific

Abstract

Tässä kirjoituksessa keskitytään WTO:n ratkaisuun sekä hallituksen esityk­seen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 141/2021 vp) immateriaalioikeudel­lisesta näkökulmasta. Siinä on myös otettu huomioon eduskunnan talousva­liokunnan lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Hallituksen esitys on sittemmin hyväksytty tupakkalain muutoksena (283/2022), joka yhdenmukais­tettuja tupakkapakkauksia koskevien säädösten osalta tulee voimaan 1.5.2023.

Lopuksi pohditaan tavaramerkkikäsitteen sisältöä ja sen vaikutusta yhden­mukaistettuja pakkauksia koskevaan lainsäädäntöön ja esitetään muutamia ylei­siä näkökohtia ehdotuksen oletetuista kustannusvaikutuksista. Asiaa tarkastellaan edelleen pääasiassa tavaramerkkilainsäädännön kannalta.
Original languageFinnish
Peer-reviewed scientific journalLakimies
Volume2022
Issue number5
Pages (from-to)813-823
ISSN0023-7353
Publication statusPublished - 05.10.2022
MoE publication typeB1 Journal article

Keywords

  • 513 Law
  • immateriaalioikeus
  • pakkaus
  • tavaramerkki
  • tupakointi

Cite this