Accounting & Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period01.01.201831.01.2018
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0810-5391
OmfattningInternationell