Accounting & Finance (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period2020
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0810-5391
OmfattningInternationell