Accounting and Business Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period20.04.202131.05.2021
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0001-4788
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning