Accounting, Economics and Law: A Convivium (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Beskrivning

peer-review of the journal manuscript
Period22.08.2019
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN2194-6051
OmfattningInternationell

Styrkeområden och områden med hög potential (AoS och AoHP)

  • AoS: Finansiering, redovisning och företagsstyrning