Accounting Horizons (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteVetenskaplig tidskrift

Period10.04.201309.05.2013
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0888-7993