Accounting Horizons (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionellt arbeteReferentgranskning /evaluering av konferenspapper

Period28.03.2022
Typ av tidskriftReferentgranskad vetenskaplig tidskrift
ISSN0888-7993
OmfattningInternationell